Klub Netradičních Sportů a Turistiky

SAMOTA

Členská schůze ČASS - Běleč

Každoroční členská schůze začala jako schůze České asociace sportu psích spřežení. V průběhu ale vysvitlo, že jsou již připraveny stanovy pro nový subjekt - Českou asociaci sleddog sportů. Všichni účastníci tedy založili nový subjekt - ČASS.
Proč takové komplikace? Nutnost, která se léta neřešila... Více organizační schéma - viz obr. níže
Nyní se náš celý svaz bude jmenovat ČASPS-SSPS a jako ČASPS je registrován pod ČSTV. V něm zůstávají dvě sekce - čistokrevní ČMSKSP a otevření - nyní již nově ČASS.
Přítomní členové se seznámili se stanovami ČASS a připomínkovali je.
Schema ČASS je stejné jako bylo ČASPS: šestičlený výbor se dvěma zástupci z každé podsekce (Individálové, Sprint, Mid+long), z nich 3 zástupci tvoří otevřenou STK, z nich jeden je předseda. Za zástupce sekcí byli zvoleni Klikarová+Podraská (indiv.), Krejčí+Trnka sen.(sprint), Pfeifer+Levíčková (mid-ling). Na jednání výboru pak byla zvolena STK (Klikarová, Krejčí, Pfeifer).
Pro členy je důležitá podmínka, že po dvojí neúčasti na členské chůzi jejich členství zaniká (aby byla zachována usnášeníschopnost). Důležitou informací bylo také to, že zdroj financí pro ČSTV - Sazka - má problémy se splácením Sazka Arény a proto váznou její platby ČSTV. Proto se dá očekávat, že i pro jednotlivé svazy nastanou dotačně chudší roky a bude třeba vyjít i s menším objemem dotací (=nepopulární úsporná opatření nebo najít jiné zdroje...)
Celkově se schůze nesla v duchu toho, že Jirka Krejčí, dlouholetý tahoun svazových záležitostí chce dokončit resty - hlavně ty strukturální změny a stanovy. Také Luboš Seidl se rozloučil s dlouholetou funkcí kontaktu se zahraničím a předává ji dále (Soňa, Jirka Trnka). Některé role z webu by rád předal novým ochotným pomocníkům - Katce Vejvodové a Radku Kotěšovci.
Jirka i Luboš si zaslouží naše veliké poděkování a bude teď na nástupcích, zda potáhnou Svaz a sekci aspoň stejně dobře :-)
2101.jpg
2101.jpg
2102.jpg
2102.jpg
2104.jpg
2104.jpg
2105.jpg
2105.jpg
2107.jpg
2107.jpg
2108.jpg
2108.jpg
2109.jpg
2109.jpg
2111.jpg
2111.jpg
2112.jpg
2112.jpg
2113.jpg
2113.jpg
2114.jpg
2114.jpg
2115.jpg
2115.jpg
2116.jpg
2116.jpg
2117.jpg
2117.jpg
2117OrganizacniSchema.jpg
2117OrganizacniSchema.jpg
2118.jpg
2118.jpg
2119.jpg
2119.jpg
2120.jpg
2120.jpg
2121.jpg
2121.jpg
2122.jpg
2122.jpg
2123.jpg
2123.jpg
2124.jpg
2124.jpg
2125.jpg
2125.jpg
2126.jpg
2126.jpg
2127.jpg
2127.jpg
2128.jpg
2128.jpg
2129.jpg
2129.jpg
2131.jpg
2131.jpg
2133NoviSpolupracovnici.jpg
2133NoviSpolupracovnici.jpg


Hela Levíčková, 10.8.2009, levicek@mushing.cz